ด่วน! ผบช.สตม. ลงนามอนุมัติเปิดสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ชาย/หญิง จำนวน 96 อัตรา”

“ด่วน! ผบช.สตม. ลงนามอนุมัติเปิดสอบตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ชาย/หญิง จำนวน 96 อัตรา”

29 ต.ค.63 คณะทำงานโฆษก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) นำโดย พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม. ในฐานะโฆษก สตม., พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.เชิงรณ ริมผดี รอง ผบก.ตม.2/รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง เอกอาภา ตันศิริ รอง ผบก.อก.สตม./รองโฆษก สตม., พ.ต.อ.หญิง ทิพวรรณ โยมา ผกก.ฝอ.5 บก.อก.สตม./เลขานุการกองงานโฆษก สตม. และพ.ต.ต.หญิง พัชรี ศรีเผือก สว.กก.2 บก.ตม.1/ผู้ช่วยเลขานุการกองงานโฆษก สตม. ร่วมกันเปิดเผยว่า ทาง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ดำเนินการรับสมัคร และสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นข้าราชกาตำรวจชั้นประทวนกลุ่มงานอำนวยการแลสนับสนุน ในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยทาง พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ได้ลงนามในประกาศรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ในสังกัด สตม. จำนวน 96 อัตรา อย่างเป็นทางการแล้ว

โดยมีกำหนดการที่สำคัญ ดังนี้
– ประกาศรับสมัคร 27 ต.ค.-25 พ.ย.63
– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 3-25 พ.ย.63 ทางเว็บไซต์ www.ImmigrationAdmission.com
– สอบภาษาอังกฤษ ตม. 2-3 ธ.ค.63 [ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ]
-ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ตม. 9 ธ.ค.63
– สอบข้อเขียน 27 ธ.ค.63
-ประกาศผลสอบข้อเขียน 6 ม.ค.64
-รายงานตัว 11 ม.ค.64
-ตรวจร่างกาย 12 ม.ค.64
-ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย 29 มี.ค.64
-รายงานตัวเพื่อเลือกตำแหน่ง 2 เม.ย.64

ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจึงขอประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครสอบตำรวจ ตม. จำนวน 96 อัตรา โดยสามารถดูประกาศรับสมัครและรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http:/www.immigration.go.th ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Related posts