ประธานมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา มอบของช่วยน้ำท่วม

ฉะเชิงเทรา-ประธานมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา มอบของช่วยน้ำท่วม

 


นายเดชาวุฐ ธีรภัทรไพศาล ประธานมูลนิธิสว่างศรัทธาธรรมสถานฉะเชิงเทรา ประธานศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา ประธานโรงเจ เม่งเต็กเจตั๊วฉะเชิงเทรา และคณะกรรมการ ได้นำข้าวสาร ถุง 5 กิโลกรัม จำนวน 400 ถุง พร้อมทั้งผลไม้ ขนม และไข่ไก่ที่ใช้ในการบวงสรวงหลวงพ่อโสธร เนื่องในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร ประจำปี 2563 ซึ่งได้นำไปมอบให้แก่ผู้ที่ประสพอุทกภัยน้ำท่วม ในตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ หลังคาเรือน


นายเดชาวุธ กล่าวว่า มูลนิธิเป็นเสมือนสะพานบุญที่ประชาชนนำสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภคมาบริจาค และมูลนิธิมีหน้าที่นำสิ่งของที่ประชาชนบริจาคมานั้นไปมอบต่อให้กับผู้ที่เดือน สิ่งของทั้งหมดที่ได้รับบริจาคมามูลนิธิจะไม่มีการเก็บไว้ ใครขอมาถ้าเดือดร้อนจริงเรายินดีให้ ซึ่งบุญกุศลเหล่านี้จะแผ่ไปถึงผู้ที่บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิอีกทางหนึ่งด้วย

สัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ /ฉะเชิงเทรา

Related posts