ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทำพิธีรับน้องและเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่สองประจำปี 2563

ชุมพร – มณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ทำพิธีรับน้องและเปิดการฝึกทหารใหม่ผลัดที่สองประจำปี 2563

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น.  พ.อ.สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่รุ่นปีพุทธศักราช 2563 ผัดที่ 2 ของ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 3 หน่วยฝึก มีหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.44 ,หน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน.1 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.5 พัน.25 โดยมี ผบ.หน่วยทหาร และข้าราชการในค่ายเขตอุดมศักดิ์ เข้าร่วมพิธี ณ ลานพื้นแข็งหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร

พ.ท.พฤฒิพงศ์ กาญจนประดิษฐ์ รองหก.กยก.มทบ.44 กล่าว ตามระเบียบหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ของกรมยุทธศึกษาทหารบก โดยมี ผู้บังคับบัญชา นายทหาร เจ้าหน้าที่ และพลทหาร เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ทหารใหม่จากมณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน 124 นาย, จาก กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 25 จำนวน 134 นาย, และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 25 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 จำนวน 59 นาย  ยอดทหารใหม่ จำนวน 317 นาย และได้ให้โอวาท แดน้องน้องทหารใหม่ ในนามของข้าราชการค่ายเขตอุดมศักดิ์รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ทหารใหม่ทุกคนแสดงเจตจำนงเข้ามารับใช้ชาติด้วยการเป็นทหารกองประจำการและพวกเราทุกคนถือว่าว่าทหารใหม่คือผู้เสียสละอย่างแท้จริงนับแต่วันแรกที่ทหารใหม่ได้เดินทางมาภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์แห่งนี้ขอให้ถือเสมือนว่าเป็นบ้านหลังที่สองที่ทุกคนจะพักอาศัยอย่างอบอุ่น ผมขอยืนยันว่าสังคมของทหารเป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความสามัคคีกรมเกรียวกัน

พลฯ พีระพงษ์ นางงาม เป็นตัวแทนของทหารเก่า กล่าวต้อนรับน้องทหารใหม่  สวัสดีและต้อนรับน้องๆ ซึ่งพื่ทราบดีว่าในขณะนี้น้องกำลังรู้สึกวิตก และกังวลกับชีวิตการเริ่มต้นในการเป็นทหาร เพราะพี่ๆทุกคนก็เคยตกอยู่ในสภาพอย่างนี้มาก่อน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อน้องๆทุกคนได้สัมผัสในสิ่งต่างๆชั่วระยะหนึ่งความรู้สึกเหล่านั้นก็จะหายไป จะมีแต่ความภาคภูมิใจในตัวน้องๆเอง ที่เข้ามาแทนที่   สิ่งที่น้องภาคภูมิใจนั้น ก็คือ น้องๆได้มีโอกาสเข้ามารับใช้ประเทศชาติ ปกป้องประเทศชาติสืบทอดจากบรรพบุรุษ ที่สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อรักษาผืนแผ่นดินมาตราบเท่าทุกวันนี้ โดนน้องๆจะได้รับการอบรมภายใต้การดูแล ความเป็นอยู่จากครูฝึก และผู้บังคับบัญชาซึ่งยืนอยู่ต่อหน้าน้องๆ ขณะนี้แล้ว เพราะฉะนั้นน้องๆไม่ต้องวิตกกังวล ขอให้ตั้งใจฝึกอบรมเพื่อที่เป็นทหารที่ดีของชาติต่อไป

พลฯ อวิรุทธ์ แย้มโสพิศ เป็นตัวแทนทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 มีความรู้สึกภูมิใจ และปลาบปลื้มใจ ในความอบอุ่นที่ผู้บังคับบัญชา ให้ความสำคัญกับพวกกระผม ที่ได้จัดพิธีต้อนรับพวกกระผม ในวันนี้ รวมถึงพี่ทหารเก่าที่ได้กล่าวถึงความรู้สึกให้พวกกระผมได้รับทราบ  และเตรียมตัวที่จะเป็นรั้วของชาติ เป็นทหารที่ดี เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดี และเป็นน้องที่ดีของพี่ทหารเก่าทุกคน   ฉะนั้น เพื่อเป็นการยืนยันต่อผู้บังคับบัญชา และพี่ๆทหารเก่าทุกคน กระผมขอให้เพื่อนๆทหารใหม่ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชา ครูฝึก และพีๆทหารใหม่ ทุกคน ณ สนามหน้าศาลาเขตอุดมศักดิ์ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ แห่งนี้ได้รับทราบ

 

พ.อ.สุรศักดิ์ ชื่นสุวรรณ  เปิดเผยว่า “ในการฝึกเราได้รับนโยบายจากกรมทหารบกให้ดูแลน้องๆ ทหารใหม่เป็นญาติ เป็นพี่ เป็นน้อง ซึ่งเราจะยึดถือปฏิบัติตามกฎตามระเบียบของกองทัพบก เรื่องการลงโทษจะไม่มีการใช้ท่าที่ผิดวิธี ทุกสิ่งทุกอย่างการลงโทษก็คือการออกกำลังกายเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ตัวเอง และขอยืนยันว่าการลงโทษนอกกรอบจะไม่มีที่ค่ายเขตอุดมศักดิ์แน่นอน และหากทราบว่ามีการลงโทษผิดระเบียบก็จะสั่งลงโทษทางวินัยทหารทันที ซึ่งตอนนี้ทางหน่วยได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ทุกหน่วย เราจะเห็นภาพการฝึกซ้อมและการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้ญาติสบายใจได้”

และเนื่องจากการเข้ามาใช้ชีวิตเป็นทหารกองประจำการมีความจำเป็นที่จะต้องทำการฝึกเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อทำให้มีการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจให้มีความเป็นทหาร หมายความว่าทุกคนจะต้องผ่านการฝึกและอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความจำนานในหน้าที่เพื่อเป็นพื้นฐานในการรับราชการในกองประจำการการฝึกทหารใหม่จะต้องมีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งจะต้องให้ความสน ใจในการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมของทหารที่ควรทราบซึ่งทหารใหม่จะได้รับการถ่ายทอดจากครูฝึกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย การฝึกที่เป็นระบบนอกเหนือจากการฝึกในหลักสูตรการฝึกทหารใหม่แล้วทหารจะต้องผ่านการฝึกตามวงรอบการฝึกประจำปีและอีกประการหนึ่ง กองทัพบกยังสนับสนุนให้ทหาร ได้มีวิชาความรู้ติดตัวไม่ว่าจะเป็นความรู้สายสามัญและสายอาชีพรวมถึงการสนับสนุนให้ได้รับสิทธิในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายสิบตาลบกและสิ่งที่ผมจะฝากไว้ก็คือขอให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญในภาระหน้าที่ของกองทัพบกและหน้าที่ที่ทุกคนจะต้องมีต่อ ประเทศชาติทั้งสองประการนี้มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกันเพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่อันสำคัญนี้อย่างได้ผลดังนั้นขอให้ทหารใหม่ทุกนายตั้งใจรับการฝึกอบรมอย่างจริงจัง ปฏิบัติตนในกรอบระเบียบวินัยมีความอดทนที่จะฟันฝ่าความยากลำบากให้จงได้

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัด ชุมพร 0818923514

 

Related posts