โครงการฅ.ฅนเกษตร ลงแขก ปักดำ ทำนา ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน

นราธิวาส-โครงการฅ.ฅนเกษตร ลงแขก ปักดำ ทำนา ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน

 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า
นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฅ.ฅนเกษตร ลงแขก ปักดำ ทำนา ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน เป็นการสืบสานวัฒนธรรม เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ สร้างความสามัคคี และนำความรู้ไปปรับใช้ในการในการประกอบอาชีพ เกษตรกรต้องมีอาชีพเสริมที่หลากหลาย เนื่องจากพืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ำ ในช่วงนี้ก็ดีขึ้นมาก ราคายางก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงไม่สูงมากนัก แต่ก็ทำให้ชาวสวนยางอยู่ได้ เริ่มยิ้มออก ทางราชการก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีรายได้มากขึ้นในหลายช่องทาง การทำนา จึงมีความสำคัญที่จะทำให้เกษตรกรมีอาหารบริโภค ส่วนผักปลาก็สามารถหาได้ไม่ยาก เนื่องจากอำเภอรือเสาะ ยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่


ด้านนางโรซานา สือนิ เกษตรอำเภอรือเสาะ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และการกำหนดจัดงาน ฅ.ฅนเกษตร ลงแขก ปักดำ ทำนา ในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ รณรงค์ตามรอยศาสตร์พระราชา ทางรอดที่ยั่งยืน เพื่อสืบสานวัฒนธรรมในการปลูกข้าวไว้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสมในการวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ การเชื่อมโยงเครือข่าย สร้างความรัก ความสามัคคีในชุมชน ซึ่งมีการจัดการแข่งขันในการดำนา แข่งขันการจับปลาไหลและมอบรางวัลแก่ผู้ที่ชนะการแข่งขัน ตลอดจนได้มอบพันธุ์ผักพร้อมเครื่องมือการเกษตรอีกด้วย


นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงานภาครัฐและเกษตรกร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งสอดคล้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล” ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำลังดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ สำหรับอำเภอรือเสาะ มี จำนวน 55 แปลง เนื้อที่ 87 ไร่ ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 3 ไร่และ 15 ไร่ ใน 9 ตำบล เป็นงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบเงินกู้ระยะที่ 1 และงบเงินกู้ระยะที่ 2 โดยมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านซือเลาะ หมู่ที่ ๔ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

Related posts