ศอ.บต. ผลักดัน “ปูทะเล” เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ จชต. ขณะที่ ม.อ. ปัตตานี ตั้งเป้า ให้พื้นที่ส่งออกปูทะเลมูลค่ากว่า 5 ล้านบาทต่อปี

ศอ.บต. ผลักดัน “ปูทะเล” เป็นสัตว์เศรษฐกิจใหม่ จชต. ขณะที่ ม.อ. ปัตตานี ตั้งเป้า ให้พื้นที่ส่งออกปูทะเลมูลค่ากว่า 5 ล้านบาทต่อปี

 

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ลงพื้นที่ตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างโรงฟักลูกปู ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และบ่อเลี้ยงปู ต.บางปู อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ภายหลังที่ ศอ.บต. ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงปูทะเล เพื่อเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เป็นอีกหนึ่งอาชีพของประชาชนชายฝั่งทะเล นอกเหนือจากอาชีพประมง หวังให้มีรายได้หลายช่องทาง โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัตตานี กรมประมง และกลุ่มชาวบ้าน กว่า 20 ครัวเรือน ในพื้นที่ต.บางปู เป็นหน่วยงานและกลุ่มชาวบ้านนำร่อง เพาะเลี้ยงปูทะเลเพื่อจำหน่าย


นายวรวุฒิ พิทักษ์สันติกุล ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี‎ เผยถึงการส่งเสริมการเลี้ยงปูทะเลเพื่อจำหน่ายของชาวบ้าน ต.บางปูว่า การนำร่องเลี้ยงปูทะเลขณะนี้ดำเนินไปในทิศทางที่ชาวบ้านพอใจและสุขใจ เพราะสามารถเลี้ยงปูทะเลเพื่อจำหน่าย ในขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์ ดูแลทรัพยากรชายฝั่ง ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมแก่กลุ่มเลี้ยงปูในพื้นที่ ประมาณเดือนละ 50,000-60,000 บาทต่อกลุ่ม เพียงซื้อลูกปูตัวละ 10 บาท นำมาเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้โตเต็มที่ นำมาคัดแยกจำหน่ายกิโลกรัมละ 500-600 บาท เป็นประจำทุกสัปดาห์


ด้านเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า ต้องการให้ปูทะเลเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิด ซึ่งได้มีการพูดคุยเรื่องนี้ร่วมกับนักวิชาการ ม.อ. และกลุ่มชุมชนที่เพาะเลี้ยงปูในพื้นที่มาตลอดระยะเวลา 2 ปี เนื่องจากมองว่า ปัญหาปากท้อง เป็นปัญหาที่รอไม่ได้ วันนี้เราไม่สามารถรอให้ราคายาง ปาล์ม มีราคาแพง แต่สามารถทำทุกตารางนิ้วของบ้านให้มีรายได้เลี้ยงชีพ คนที่ทำอาชีพประมงหรือสวนยางเป็นหลักก็ดำเนินการต่อไป แต่อาชีพเสริมที่เพิ่มเข้ามาคือ

การขายมะพร้าวป้อนโรงงาน และการเลี้ยงปูทะเลเพื่อจำหน่าย โดย ศอ.บต. หวังส่งเสริมทุกอาชีพ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เข้ากระเป๋าหลายช่องทางทุกบ้านทุกวัน เพราะเชื่อว่าการทำอาชีพมากกว่า 1 อาชีพจะสามารถชดเชยรายได้ให้กันได้ โดยส่งเสริมให้มีการเลี้ยงปูทะเลในพื้นที่ต.บางปู ใช้พื้นที่นากุ้งร้าง พื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อเพาะเลี้ยงปูจำหน่าย โดยศอ.บต. เป็นหน่วยเชื่อมโยงทุกองค์กร ให้ขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้สำเร็จ หวังให้เป็นอาชีพใหม่อีกอาชีพหนึ่งของคนในพื้นที่


สำหรับ ม.อ. ปัตตานี ซึ่งตั้งเป้าให้เป็นหน่วยงานในการหนุนเสริมอาชีพเลี้ยงปูทะเลจำหน่าย ศอ.บต. ได้สนับสนุนให้ดำเนินการสร้างโรงฟักเลี้ยงลูกปู เพื่อหวังให้เป็นศูนย์จำหน่ายลูกปูที่มีคุณภาพและราคาถูกแก่ชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้สามารถซื้อไปเพาะเลี้ยงจำหน่ายในราคาต้นทุนต่ำแต่ได้กำไรดี โดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งเป้าให้พื้นที่และประเทศไทยส่งออกปูทะเลมูลค่า 5 ล้านบาท รองจากประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศส่งออกปูทะเล มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts