กลุ่มชาวบ้านท่าตูม อ.แก่งคอย สระบุรี กว่า 300 คนประชุมประชาคมคัดค้านเอกชนขอสัมปทานเขาขมิ้น (ชมคลิป)

สระบุรี/กลุ่มชาวบ้านท่าตูม อ.แก่งคอย สระบุรี กว่า 300 คนประชุมประชาคมคัดค้านเอกชนขอสัมปทานเขาขมิ้น

นายบุญช่วย มาลาผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และนายสมคิด ต้นทางกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม พร้อมวิทยากรและประธานกลุ่มประธานป่าชุมชนในพื้นที่จำนวน 4 หมู่บ้านได้แก่ป่าชุมชนเขาพระบาทน้อย หมู่ที่ 10 ป่าชุมชนบ้านบ่อโศรกหมู่ที่ 11 ป่าชุมชนบ้านทุ่งแซงหมู่ที่ 2 ป่าชุมชนบ้างโป่งค่าป่าไม้แดงหมู่ที่ 4 ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย

ซึ่งเป็นป่าชุมชนในพื้นที่ติดต่อกันที่มีเนื้อรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,168 ไร่ จำนวนกว่า 300 คน ร่วมประชุมประชาคมคัดค้านเอกชนขอสัมปทานเขาขมิ้น หลังประชาชนในพื้นที่ได้รับข้อมูลว่าจะมีนายทุนขอขยายสัมปทานเพื่อทำเหมืองแร่ระเบิดหิน อุตสาหกรรมหินบริเวณแปลงโดยรอบพื้นที่เขาขมิ้น ซึ่งชาวบ้านเป็นกังวลว่าจะเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าโดยเฉพาะเลี้ยงผาซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ ที่มีกว่า50 ตัว


โดยจากการสำรวจของส่วนราชการสัตว์ป่าและพันธ์พืช และการร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติในการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ถือว่าเป็นพื้นที่ป่าชุมชนแห่งนี้เป็นเขาลูกเดียวกันเป็นศูนย์ป่าชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย การที่จะมีการให้สัมปทานให้นายทุนประชาชนในพื้นที่เป็นห่วงผลกระทบในสิ่งแวดล้อมทั้งฝุ่นละออง เสียงดังของการระเบิดหินและเป็นการสร้างการเปลี่ยนแปลงของการเป็นอยู่คนในชุมชนและสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่แหล่งน้ำ

โดยเฉพาะสัตว์อนุรักษ์เช่นเลี้ยงผาอาศัยอยู่ธรรมชาติและน้ำใต้ดินจะถูกทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จะถูกทำลายหายไป
ทั้งนี้หลังจากการทำการประชาคมประชาชนในพื้นที่แล้ว ประธานชุมชนและประชาชนจะร่วมลงชื่อเพื่อคัดค้านและเตรียมยื่นหนังสือต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการคัดค้านต่อไป

/ดำ​รงค์​ ชื่น​จินดา​ / รายงาน

Related posts