ชุมพร –  ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร่วมใจภักดิ์ ธำรงวินัย ธำรงไทย ธำรงธรรม

ชุมพร –  ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร่วมใจภักดิ์ ธำรงวินัย ธำรงไทย ธำรงธรรม

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์  มณฑลทหารบกที่ 44ค่ายเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร      พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผบ.มทบ.44 ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด โครงการ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร่วมใจภักดิ์ ธำรงวินัย ธำรงไทย ธำรงธรรม ครั้งที่ 1 ของมณฑลทหารบกที่ 44 พร้อมด้วยกำลังพลและครอบครัว และหน่วยทหารในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ประกอบด้วย ร.25พัน1  ป.5พัน25  ได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมโครงการ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร่วมใจภักดิ์ ธำรงวินัย ธำรงไทย ธำรงธรรม

พ.ท.วิมล อำพันสุข รองหัวหน้ากอง กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 44  กล่าว ว่า มณฑลทหารบกที่ 44  จัดโครงการค่ายเขตอุดมศักดิ์ ร่วมใจภักดิ์ ธำรงวินัย ธำรงไทย ธำรงธรรม โดยกำหนดให้มีการประกวด เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ การประกวดการไหว้พระสวดมนต์ และการร้องเพลงปลุกใจของกำลังพล โดยได้ยึดถือตามเจตนารมณ์ พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน ของผู้บัญชาการทหารบก ในวันนี้มีกำลังพลในค่ายเขตอุดมศักดิ์สมัครเข้าร่วมประกวดตามโครงการในครั้งนี้ จำนวน 7 ทีม ทีมละ 5 คน

พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี น่าภูมิใจสำหรับกำลังพลและครอบครัวในค่ายเขตอุดมศักดิ์ ยังได้ดำรงตนอยู่ในฐานะพุทธศาสนิกชนที่ดี เพราะการไหว้พระสวดมนต์และการร้องเพลงปลุกใจ เป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ ของชาติไทยเราซึ่งยึดโยงกับ 3 เสาหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ที่มีคุณค่าด้านจิตใจ อีกทั้งกองทัพบกยังถือว่าเป็นแบบธรรมเนียมทหาร ที่กำลังพลทุกนายจักต้องศึกษาและปฏิบัติ โดยการฝึกหัด ไหว้พระสวดมนต์ให้ถูกต้อง ตามจังหวะ อักขระ และทำนอง อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการปลูกฝังความสำนึกรู้ ปลูกฝังศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมอันดีงาม และได้รับเห็นคุณค่าวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความสงบสุขอย่างถาวร และยั่งยืนต่อไป

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts