สุดยอดฝีมือทีมพรรคประชาธิปัตย์ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลประจำปี 2563 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ – กระทรวงพาณิชย์ครองแชมป์ อันดับ 1 และ 2

สุดยอดฝีมือทีมพรรคประชาธิปัตย์ จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลประจำปี 2563 กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ – กระทรวงพาณิชย์ครองแชมป์ อันดับ 1 และ 2

 

จากกรณีที่มีการโหวตเสียงของ ประชาชน ได้โหวตให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ – กระทรวงพาณิชย์ ครองอันดับ 1 และ 2 ตามลำดับ
ซึ่งเป็นกระทรวง ที่ประชาชน พอใจในผลงานและการทำงานมากที่สุดในปีนี้ ด้วยคะแนนเกิน 65% ผลสำรวจความเห็นเปิดเผยเมื่อวันนี้ 28 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน และ รมว.พาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับความนิยมต่อการทำงานในรูปแบบของการบูรณาการ ร่วมโดยมีภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาของการทำงานของทั้ง 2 กระทรวง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนได้รับการโหวต คะแนนถึง 65.62 % สำหรับกระทรวงพาณิชย์ ได้รับความนิยมจากภาคประชาชนด้วยการโหวตลงคะแนนให้ 65.51 % ส่วนกระทรวงอื่นๆได้คะแนนตามลำดับลงมาในภาพรวมมีโครงการที่สำคัญ ๆ ถึง 10 โครง

โดยโครงการ “คนละครึ่ง” ได้รับความชื่นชม 36.55% รองลงมาอีก 9 โครงการมีความชื่นชมตามลำดับ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาทางการสาธารณสุข แรงงาน การท่องเที่ยว การเกษตรและเศรษฐกิจ การป้องกันโรคโควิด 19 ทั้งหมดได้รับการรวบรวมการประเมินผลจากศูนย์วิจัยนวตกรรมและดิจิทัลวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

Related posts