ผู้อำนวยการใหญ่ ททบ.5 เตรียมเปิดแถลง เมกะโปรเจค โซล่าฟาร์ม 30000 เมกะวัตต์ ทั่วประเทศ

ผู้อำนวยการใหญ่ ททบ.5 เตรียมเปิดแถลง เมกะโปรเจค โซล่าฟาร์ม 30000 เมกะวัตต์ ทั่วประเทศ วันน…

Read More

ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม กับ กรม พก. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ที่ให้บริการแก่คนพิการ ครั้งที่ 1/2564

ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม กับ กรม พก. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา…

Read More

ชุมพร – ทำจดหมายขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ชุมพร – ทำจดหมายขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร…

Read More

นครสวรรค์-นอภ.ตาคลี และกิ่งกาชาดตาคลี มอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง

นครสวรรค์-นอภ.ตาคลี และกิ่งกาชาดตาคลี มอบชุดธารน้ำใจและเงินสงเคราะห์ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง…

Read More

คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ปปช.

คณะทำงานผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าพบ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ ปปช. วันน…

Read More

ออโรร่า วิสดอม ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลการผลิตถุงมือยางตอบรับความต้องการในสถานการณ์โควิด-19

ออโรร่า วิสดอม ผนึกกำลังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลการผลิตถุงมือยางตอบรับความต้องการในสถานกา…

Read More

นครสวรรค์-รร.บ้านโพนทอง อ.ตาคลี จัดงานวันเด็กย้อนหลัง มอบของขวัญ ของรางวัล ให้กับเด็กๆ

นครสวรรค์-รร.บ้านโพนทอง อ.ตาคลี จัดงานวันเด็กย้อนหลัง มอบของขวัญ ของรางวัล ให้กับเด็กๆ เนื…

Read More