ชุมพร – วันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ชุมพร – วันตำรวจ 17 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ วันที่ 17 ตุล…

Read More

สถาบันพระปกเกล้า นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 24 (ปปร.24) เข้าเยี่ยมชมกิจกรรม ของ มูลนิธิออทิสติกไทย

สถาบันพระปกเกล้า นักบริหารระดับสูงที่ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครองใน…

Read More

ชุมพร – หมูป่าล้นเมืองขยายพันธุ์เต็มพื้นที่หมู่ 8 ตำบลปากน้ำชุมพร ผู้ใหญ่บ้านประสานเจ้าหน้าที่รัฐช่วยจับพาให้ผู้สนใจนำหมูป่าไปเลี้ยง ตางโครงการหาบ้านใหม่ให้น้องหมู

ชุมพร – หมูป่าล้นเมืองขยายพันธุ์เต็มพื้นที่หมู่ 8 ตำบลปากน้ำชุมพร ผู้ใหญ่บ้านประสานเ…

Read More

พก. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “คนดี เข้มแข็งในความดี”

พก. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “คนดี เข้มแข็งในความดี&#…

Read More

ชุมพร – พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ

ชุมพร – พิธีมอบตราตั้งเจ้าอาวาสวัดเขาเจดีย์ พระครูสังฆรักษ์ชัยรัตน์ ชนาสโภ วันที่ 10…

Read More

ชุมพร – แม่ทัพภาค ๔ จัดแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด(ยาไอซ์) จำนวน ๔๙๘ กิโลกรัม

ชุมพร – แม่ทัพภาค ๔ จัดแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติด(ยาไอซ์) จำนวน ๔๙๘ กิโลกรัม วันที่ ๑…

Read More

ชุมพร – พิธีเปิดงานวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี

ชุมพร – พิธีเปิดงานวันรำลึกวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙ ครบรอบ ๔ ปี วันศุกร์ที…

Read More