ชุมพร – “นิวนอร์มอล” ให้โรงเรียนยึดมาตรการอย่างเคร่งครัด ตื่นตัวเรียนรู้วิธีป้องกันโควิด 19

ชุมพร – “นิวนอร์มอล” ให้โรงเรียนยึดมาตรการอย่างเคร่งครัด ตื่นตัวเรียนรู้…

Read More

‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ปัญหาให้จบในยุคนี้ พร้อมเร่งรัดติดตามจ่ายค่าชดเชยเร่งด่วน

‘เฉลิมชัย’ รับกำลังใจจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรัฐ ยืนยัน มุ่งมั่นแก้ปัญหาให้จบใ…

Read More