ปราจีนบุรี ป้าผ่องศรี ปฏิเสธข่าวยอมชดใช้เงิน 3 หมื่นบาท (ชมคลิป)

ปราจีนบุรี ป้าผ่องศรี ปฏิเสธข่าวยอมชดใช้เงิน 3 หมื่นบาท วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่…

Read More

“ฑูตอารยสถาปัตย์ จ.ฉะเชิงเทรา” เข้ารายงานตัวกับ “ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการรณรงค์ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ และเพื่อคนทั้งมวล

“ฑูตอารยสถาปัตย์ จ.ฉะเชิงเทรา” เข้ารายงานตัวกับ “ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเช…

Read More

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาฯสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ลงพื้นที่จ.ชลบุรีติดตามความก้าวหน้า เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำรับมือภัยแล้งปี64 ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาฯสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช) ลงพื้นที่จ.ชลบุรีติดตามความ…

Read More

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเดินหน้าพัฒนาเกลือทะเลไทย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเดินหน้าพัฒนาเกลือทะเลไทย   วันนี้…

Read More