เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคูคต และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต (ส.ท.) เป็นวันแรก (ชมคลิป)

เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองคูคต และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองคูคต (ส.ท.) เป็นวันแรก …

Read More

กรมกิจการพลเรือนทหารบก. รับมอบรายชื่อผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มของกองทัพบก..

กรมกิจการพลเรือนทหารบก. รับมอบรายชื่อผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มของกองทัพบ…

Read More

ชุมพร – วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล

ชุมพร – วันแรกของการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล …

Read More

หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ในฐานะที่ปรึกษา ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย มอบหมายให้ เลขานุการ และนายกสมาคมคนพิการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงสถานการณ์โควิด 19 ร่วมกับ นายก อบต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

หม่อมราชวงศ์ปณิธาน จรูญโรจน์ ในฐานะที่ปรึกษา ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไท…

Read More

ชุมพร – หลับในรถกระบะหลับในพุ่งเข้าชนร้านกล้วยบริเวณหน้าศาลพ่อตาหินช้าง

  ชุมพร – หลับในรถกระบะหลับในพุ่งเข้าชนร้านกล้วยบริเวณหน้าศาลพ่อตาหินช้าง เกิดอ…

Read More