ชุมพร – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว จัดกิจกรรมเชิญชวนและร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทย ใสให้สนุก” ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ชุมพร – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะทิว จัดกิจกรรมเชิญชวนและร่วมรณรงค์สวมใส่ผ้าไทย &#82…

Read More

อย. ฟิลิปปินส์ รับทุนต่างชาติ ส่อแทรกแซงนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศ

อย. ฟิลิปปินส์ รับทุนต่างชาติ ส่อแทรกแซงนโยบายควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าภายในประเทศ สส.ฟิลิปปินส์แล…

Read More

ชุมพร – ทีมศรีชัยเข้าสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล

ชุมพร – ทีมศรีชัยเข้าสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ที…

Read More