ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะทอดผ้าป่า วัดนาทวี มีผู้ร่วมทำบุญสูงถึง 3 ล้านบาทเศษ (ชมคลิป)

ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะทอดผ้าป่า วัดนาทวี มีผู้ร่วมทำบุญสูงถึง 3 ล้านบาทเศษ วันนี้ 5 ม…

Read More

รองปลัดกระทรวงแรงงานฯเปิดโครงการขับเคลื่อน พัฒนาอาสาสมัครแรงงาน ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล สร้างเครือข่าย ขยายองค์ความรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

รองปลัดกระทรวงแรงงานฯเปิดโครงการขับเคลื่อน พัฒนาอาสาสมัครแรงงาน ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาล สร้าง…

Read More

บุรีรัมย์ – “มทบ.26 บูรณาการร่วมทุกภาคส่วนราชการ” ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำ จากผลกระทบของภาวะภัยแล้ง ในโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ปี 2564 ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์

บุรีรัมย์ – “มทบ.26 บูรณาการร่วมทุกภาคส่วนราชการ” ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน…

Read More

ขอนแก่น – พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะมูลนิธิชัยพัฒนา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น – พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมด้วยคณะ…

Read More