ชุมพร – นโยบายเร่งด่วน ” นโยบายบ้านพ่อ ” นายก อบจ.ชุมพรป้ายแดงเร่งทำ

ชุมพร – นโยบายเร่งด่วน ” นโยบายบ้านพ่อ ” นายก อบจ.ชุมพรป้ายแดงเร่งทำ

ชาวชุมพรต้อนรับ นายก อบจ.ชุมพร ป้ายแดง “นายกโต้ง” นพพร อุสิทธิ์ เข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.ชุมพร วันแรกคึกคักแน่นห้องประชุม

วันนี้(18 ก.พ. 64) เวลา 07.00 น. ณ ศาลเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และนางสุจิตรา อุสิทธิ์(ภริยา) พร้อมด้วย นายวณิพงศ์ มุณีน้อย รองนายก อบจ.ชุมพร ,นายสันต์ แซ่ตั้ง รองนายก อบจ.ชุมพร นายอิสพงษ์ มากอำไพ เลขานุการ นายก.อบจ.ชุมพร เข้าสักการะและขอพรในวันแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นเดินทางเพื่อนมัสการศาลหลักเมืองชุมพร ณ ศาลหลักเมืองชุมพร โดยมี,นายสุวรรณ สัจจะปิยะนิจกุล ที่ปรึกษานายก.อบจ.ชุมพร ,นายอำพล ธานีครุฑ ที่ปรึกษาพร้อมด้วยสมาชิกเหล่า สจ.ทั้งหมด

เวลา08.30 น.เดินทางเข้าสักการะและบวงสรวงสักการะพระบรมรูป พระปิยะมหาราช ในเวลา09.09 น. เข้าห้องประจำตำแหน่งนายก อบจ.ชุมพร แล้วพบปะพี่น้องข้าราชการ อบจ. ชุมพร ที่ห้องประชุมชั้น 3 อบจ. ชุมพร โดยมี นายบุญธรรม จุลใส “พ่อเหม็ง” เดินทางมาให้กำลังใจตลอดจนมีข้าราชการหลายหน่วยงานมาร่วมให้กำลังใจ พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้กว่าร้อยหน่วยงานที่ร่วมแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง

นายนพพร อุสิทธิ์ กล่าวว่านโยบายเร่งด่วน เป็นนโยบายที่ต้องขับเคลื่อน คือ” นโยบายบ้านพ่อ ” เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ เพราะมีประชาชน พี่น้องชาวชุมพร มีการสอบถามมามากพอสมควร และยังดำเนินการชดเชยให้กับพี่น้องที่ขาดรายได้เสียผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่ในห้วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรง โควิด 19 ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรจะต้องมีหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือพีน้องประชาชนชาวชุมพร   และผมได้เข้ามาสู่ อบจ.ชุมพร ตั้งแต่ปี 2547 ประมาณ 16 ปี ที่คลุกคลีการเมืองของจังหวัดชุมพร วันนี้ผมถือว่าได้กลับมาสู่บ้านเดิมของผม แม้ว่าวันนี้อาจจะเปลี่ยนสภาพจาก สจ. มาเป็น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ส่วนความ  เป็นพี่เป็นน้อง ความเป็นพรรคพวกยังเหมือนเดิม เราเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิม

ความสำเร็จครั้งนี้ ผมขอขอบคุณครอบครัว “จุลใส” ที่ให้การสนับสนุนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะขอบคุณ “นายกเปรี้ยว” นางสุจิตรา อุสิทธิ์ ภริยาที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการทำงานให้กับผม ตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวชุมพรทุกท่านที่ทำให้ผมมาสู่จุดสูงสุดอย่างในวันนี้ครับ.

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

Related posts