ศอ.บต.นำร่องพบปะพร้อมสำรวจข้อมูลแรงงานไทย จชต. กลุ่มเดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เร่งส่งเสริมอาชีพ ด้านหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พร้อมบูรณาการช่วยเหลือ

ศอ.บต.นำร่องพบปะพร้อมสำรวจข้อมูลแรงงานไทย จชต. กลุ่มเดินทางกลับจากต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19 เร่งส่งเสริมอาชีพ ด้านหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่พร้อมบูรณาการช่วยเหลือ

 

 

ที่ห้องประชุมโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. พบปะพูดคุย เตรียมช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยในพื้นที่ จชต. กลุ่มเดินทางกลับจากต่างประเทศ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด พาณิชย์จังหวัดปัตตานี และปลัดอำเภอ พัฒนาชุมชน ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ เกษตรอำเภอ และ กศน. ในพื้นที่อำเภอปะนาเระ รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตอาสาฯ บัณฑิตแรงงาน และแรงงานในพื้นที่ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ เข้าร่วม

สำหรับกิจกรรมการพบปะและสำรวจข้อมูลแรงงานในพื้นที่ จชต.ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้แรงงานไทยในพื้นที่ จชต.ที่ไปทำงานในต่างประเทศเดินทางกลับประเทศไทย ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้ ศอ.บต. ดำเนินการช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ศอ.บต.จึงได้มอบหมายให้บัณฑิตอาสาฯ สำรวจข้อมูลประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศในแต่ละหมู่บ้านที่ตนรับผิดชอบ เพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และในวันนี้เป็นการนำร่องเพื่อสอบถามข้อมูลเป็นรายบุคคลถึงความต้องการด้านอาชีพ

โดยได้นำร่องแรงงานในพื้นที่ตำบลปะนาเระ และจะดำเนินการในพื้นที่อื่นๆ ตามลำดับ ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลแล้วส่วนใหญ่มีความสนใจให้ภาครัฐสนับสนุนและช่วยเหลืออาชีพ ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ การค้าขาย และประมง ทั้งนี้ ทาง ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวจะรวบรวมข้อมูลและดำเนินงานช่วยเหลือในลำดับต่อไป ซึ่งมีบ้างส่วนที่ยังมีความประสงค์จะกลับไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย หากทางการประเทศมาเลเซียเปิดประเทศแล้ว แต่ในระหว่างรอประเทศเปิดมีความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงดูครอบครัว

ทั้งนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า วันนี้มีหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่พร้อมให้การช่วยเหลือให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำ โดยได้นำร่องในพื้นที่ตำบลปะนาเระ เป็นการลงพื้นที่แบบกิจกรรมเคลื่อนที่ ซึ่งปัญหาด้านอาชีพมีความสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด และวันนี้เป็นการสอบถามทุกคนแบบรายบุคคลถึงความต้องการด้านชีพที่มีความถนัดและสนใจ เพื่อที่จะให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวได้เข้ามาช่วยเหลือตามความประสงค์ที่ต้องการด้วยการบูรณากับทุกส่วนในพื้นที่

อย่างไรก็ตาม กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความพร้อมมือจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ได้บูรณาการร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมแรงงานในพื้นที่ที่มีความสนใจในอาชีพต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนช่วยอย่างเป็นรูปธรรม

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

Related posts