แม่ฮ่องสอน-แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายก อบจ.แม่ฮ่องสอน.

แม่ฮ่องสอน-แต่งตั้งประธานที่ปรึกษานายก อบจ.แม่ฮ่องสอน.

 

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ได้มีประกาศคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายอัครเดช วันไชยธนะวงศ์ นายก อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้เปิดเผยว่า เพื่อให้การบริหารราชการของ อบจ.แม่ฮ่องสอนมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ จึงได้แต่งตั้งมอบหมายให้นาง สุภิญกัลย์ พิภพสิทธิโภคิณ เป็นประธานที่ปรึกษานายกฯ อบจ.

โดยมอบหมายให้กำกับดูแลงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูประโภคทั้งหมด ทั้งนี้นางสุภิญกัลย์ หรือน้องผึ้ง เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านบริหาร และการประสานงานในทุกมิติ ทั้งในราชการส่วนท้องถิ่นและระดับชาติ อีกทั้งยังเป็นคณะทำงานกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายทวี สุระบาล ) โดยทาง อบจ.แม่ฮ่องสอน ถือเป็นเกรียติอย่างยิ่งที่ได้นางสุภิญกัลย์ มาช่วยการบริหารงานราชการของ อบจ.แม่ฮ่องสอนในครั้งนี้…

Related posts