ชุมพร – จัดโครงการ “ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง” 2564

ชุมพร – จัดโครงการ “ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง” 2564

วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00น. พันเอกปกรณ์ จันทรโชตะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวยานพาหนะรถบรรทุกน้ำ และรถช่วยเหลือประชาชน ตาม โครงการ“ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง”เป็นโครงการที่ ดำเนินการร่วม ระหว่างกองทัพบก กับ  หน่วยงานภาคี ได้แก้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   และการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมทั้งหน่วยอื่นๆ ในพื้นที่ โดยการนำน้ำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสมภัยแล้ง ตั้งแต่ ปี 2542 – ปัจจุบัน

พันเอกหญิง ประภาศรี ตัณศิลา รักษาราชการแทนหัวหน้ากองกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 44  ด้วยปัจจุบันเข้าสู่ห้วงฤดูร้อน และพบว่าได้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย รวมทั้งพื้นที่ทางภาคใต้ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหน่วยงานทหารที่รับผิดชอบพื้นที่ ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในขั้นต้นแล้ว ในการนี้กองทัพบกโดยผู้บัญชาการทหารบก ได้อนุมัติโครงการ “ราษฎร์  รัฐ  ร่วมใจ  ช่วยภัยแล้ง” ด้วนเห็นถึงความสำคัญในการช่วยบรรเทาทุกข์ให้ประชาชน พร้อมกำหนดให้หน่วยงานทหารในสังกัดกองทัพบกจัดพิธีเปิดโครงการฯ และปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยภัยแล้งพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 4 มีนาคม 2564 นี้  มณฑลทหารบกที่ 44  ดำเนินการ ณ สถานที่ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ มีหน่วยงานที่เข้าร่วม ในวันนี้  ดังนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชุมพร , การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมพร, มณฑลทหารบกที่ 44  , ร.25พัน.1 , ป.5พัน.25   ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชน  ทั้งด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และแหล่งน้ำดิบ  โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน   เพื่อร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ค่ายเขตอุดมศักดิ์  โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 44 จึงได้กำหนดทำพิธีเปิดโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ขึ้นในวันนี้  เพื่อปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก  ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง   ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน

พันเอกปกรณ์ จันทรโชตะ เผย โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” พร้อมปล่อยขบวนยานพาหนะ  เพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  ในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยในวันนี้ภารกิจการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ  ในทุกสถานการณ์ของภัยพิบัติ  ถือเป็นภารกิจเร่งด่วนสำคัญยิ่ง ที่พวกเรา จะต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือ ในห้วงนี้เป็นที่ทราบกันดีว่า  ภัยแล้งกำลังเกิดขึ้นกับทุกภูมิภาคของประเทศ  และมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงและกระจายหลายพื้นที่  แม้พื้นที่ภาคใต้ซึ่งไม่น่าจะเกิดปัญหาภัยแล้ง  ก็ยังเกิดสถานการณ์ขึ้น  ฉะนั้นเราจะต้องมีความพร้อม  ที่จะเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”  ถือเป็นโครงการที่กองทัพบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ  โดยร่วมกับกลุ่มบริษัทการปิโตเลียมแห่งประเทศไทยจำกัด (มหาชน)  กรมทรัพยากรน้ำ  กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  พร้อมสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วย  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  ตลอดจนการประสานการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงาน บรรเทาสาธารณภัยและทุกภาคส่วน   ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด  เพื่อให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า  ทหารพร้อมอยู่เคียงข้างประชาชนเสมอ  และพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

 

 

 

Related posts