ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกปล่อยขบวนคณะครูและนักศึกษาฮกหน่วยบริการตามโครงการอ​า​ชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ชมคลิป)

ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกปล่อยขบวนคณะครูและนักศึกษาฮกหน่วยบริการตามโครงการอ​า​ชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

(7ธ.ค.63) ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพ พร้อมคณะครูร่วมปล่อยขบวนโครงการอาชีวอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครศรีธรรมราช นำบุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ประกอบด้วย ครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 11 คนนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากำลังแผนกอาหารและโภชนาการจำนวน 20 คน ไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยด้วยการให้ บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บนิการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆระหว่างวันที่7-11 ธันวาคม 2563 ณ บ้านมะม่วงตลอด ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ว่าที่ร้อยตรีธานี ศรีทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก กล่าวว่า บุคคลากรวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มีความห่วงใยผู้ประสบภัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีข้อสรุปร่วมกันที่จะเดินทางไปให้ความช่วยเหลือโดยความสมัครใจของคณะครูและนักศึกษา ทั้งนี้นอกจากจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยแล้ว ยังเป็นการปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ โดยการนำนักศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานในชุมชน ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งเป็นการนำวิชาชีพของนักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ที่เรียกว่าเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนแบบองค์รวมที่เกิดประโยชน์โดยตรงต่อนักศึกษาด้วย


นราธิวาส​ แวดาโอ็ะ​ หะไร

Related posts