ชุมพร – วันครบรอบปีที่ 52 พระราชทานนามค่ายเขตอุดมศักดิ์มณฑลทหารบกที่ 44

ชุมพร – วันครบรอบปีที่ 52 พระราชทานนามค่ายเขตอุดมศักดิ์มณฑลทหารบกที่ 44

ด้วยในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานพิธี  พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการ และครอบครัว มณฑลทหารบกที่ 44  ค่ายเขตอุดมศักดิ์ เป็นวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบปีที่ 52 มณฑลทหารบกที่ 44 กำหนดให้มีพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ บริเวณ พระอนุสาวรีย์ฯ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ทำพิธีบวงสรวงพระอนุสาวรีย์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ด้วยเครื่องสักการะอันประเสริฐ มีธูปเทียนดอกไม้  เครื่องสังเวย อันประกอบด้วย กระยาหารนานาชนิด อันประณีต เป็นต้น ขออัญเชิญพระองค์เสด็จมาทรงรับ  ขอพระบารมีเป็นที่พึ่ง และได้โปรดอภิบาลรักษา ข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ห่างไกลทุกข์ภัยทั้งปวง ขอให้ประสมความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน  บรรลุความสำเร็จ ในสิ่งพึ่งประสงค์ทุกประการด้วนเทอญ

จัดให้มีพิธีทางศาสนา ณ  ณ สโมสรนายทหารค่ายเขตอุดมศักดิ์  เวลา 10.15 น โดยมี พล.ต.เสนีย์ ศรีหิรัญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 เป็นประธานพิธี  พร้อม นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร   พ.ต.อ.นรเศรษฐ์ อินทรจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร และ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ทำพิธี ทอดผ้าบังสุกุลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หลังเสร็จพิธี ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นอันเสร็จกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชทานนามค่ายปีที่ 52

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts