ชุมพร – จัดอย่างยิ่งใหญ่ ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ รณรงค์ มาตรการป้องกันและควบคุม โควิด  19

ชุมพร – จัดอย่างยิ่งใหญ่ ปล่อยขบวนรถประชาสัมพันธ์ รณรงค์ มาตรการป้องกันและควบคุม โควิด  19

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนชาวชุมพร

วันนี้(15 ม.ค. 64) เวลา 08.45 น. บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 อ.เมือง จ.ชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร เป็นประธานปล่อยขบวนรถแห่ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโคโรนา 2019 โดยมี นายสมพร ปัจฉิมเพชร รอง ผวจ.ชุมพร ,นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รอง ผวจ.ชุมพร ,นพ. จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ,นายพิทักษ์ พิศสิริวัฒนสุทธิ ปลัดจังหวัดชุมพร ,นายสามารถ ชนะ รองปลัด อบจ.ชุมพร รักษาราชการแทน นายกฯ อบจ.ชุมพร ,ศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองชุมพร ,น.ส.ศิริพร เมืองพรหม ปลัดเทศบาลเมืองชุมพร ,นายประมูล อุ่นเรือน ท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ,หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า จากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิค 2019 ระลอกใหม่ ซึ่งรุนแรงกว่าและต่างจากรอบแรก สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดชุมพร และยังมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคด้วยเหตุหลายปัจจัย เช่น การลักลอบเข้าเมืองของคนต่างด้าว การไม่เปิดเผยตนเองจากการสัมผัสกลุ่มเสี่ยง ซึ่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)ก็กำหนดให้ชุมพรเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดแบบในขณะนี้จังหวัดขุมพรยังไม่พบผู้ติดเชื้อ

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรการป้องกัน และปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันตนเอง และครอบครัวให้ปลอดภัยจากโรค โควิค – 19 ได้

ธนากร โกศลเมธี รายงาน ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts