ชุมพร – บริษัทประกันภัย มอบของสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดชุมพร

ชุมพร – บริษัทประกันภัย มอบของสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดชุมพร

วันนี้ (20 ม.ค. 64) บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร รับมอบน้ำดื่ม พร้อมของอุปโภคบริโภค จากผู้ประกอบการด้านประกันภัย นำโดยนายธนัท กุมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สำนักงาน คปภ.จังหวัดชุมพร และผู้แทนจากบริษัทประกันภัย มอบน้ำดื่ม และของอุปโภคบริโภค ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดชุมพร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพร้อมเป็นกำลังใจให้ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า ขณะนี้จังหวัดชุมพรยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่ แต่หลายจังหวัด รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดกับจังหวัดชุมพรมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ประกอบกับจังหวัดชุมพรไม่ได้ปิด และมีการเปิดให้เดินทางสัญจรผ่านไปมา จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการแพร่ระบาดในพื้นที่ขึ้นได้ จึงต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้น โดยเฉพาะในการเดินทางเข้าออกพื้นที่ ได้มีการตั้งด่านตรวจหลัก 4 ด่านหลัก พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อคัดกรอง และเก็บข้อมูลบุคคลที่เดินทางผ่านจุดดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้มีจุดตรวจรองในแต่ละพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังบุคคลนอกพื้นที่ และบุคคลที่ต้องกักตัวเฝ้าระวัง ไม่ให้ออกนอกพื้นที่หรือเข้าพื้นที่

เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจหลัก และจุดตรวจรอง จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการดูแลคนในพื้นที่ พร้อมทั้ง เป็นด่านหน้าในการป้องกันเชื้อโควิด – 19 ขวัญกำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ จังหวัดชุมพรได้จัดชุด นำโดยผู้บริหาร และหัวหน้าสวนราชการจังหวัดชุมพร แบ่งกันออกตรวจเยี่ยมตามจุดตรวจต่างๆ เพื่อตรวจดูการปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหา นอกจากนี้ยังได้นำน้ำดื่ม พร้อมของอุปโภคบริโภค ลงไปมอบให้ประจำจุดตรวจต่างๆ ร่วมถึงบุคคลที่ต้องกักตัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งของที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำไปมอบยัง ด่านตรวจหลัก และจุดตรวจรองในพื้นที่ จึงขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขณะนี้จังหวัดชุมพรยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด – 19 ซึ่งจากระบบคัดกรองและเฝ้าระวังของจังหวัดชุมพร พร้อมกับการปฏิบัติการเชิงรุกของสาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 19 มกราคม 2564 พบกลุ่มผู้เสี่ยงสูง จำนวน 3,713 ราย, กลุ่มผู้เสี่ยงปานกลาง จำนวน 97 ราย, กลุ่มผู้เสี่ยงต่ำ จำนวน 8,632 ราย, รวมมี 12,442 ราย ซึ่งในกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงปานกลาง มีการกักตัวและอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 2,581 ราย พ้นระยะการเฝ้าระวัง 9,861 ราย ตรวจหาเชื้อ 4,456 ราย และผลไม่พบผู้ติดเชื้อ 4,380 ราย รอผล 75 ราย

ธนากร โกศลเมธี รายงานศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts