ขอนแก่น -โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่ 1ไร่

ขอนแก่น -โคกหนองนาโมเดลในพื้นที่ 1ไร่

สวนเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ 1หน่วย 1เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล สภ.โนนศิลา  .อ. โนนศิลา  จ.ขอนแก่น

วันที่ 20 เดือน  มกราคม   พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 12.00 น.  พ.ต.อ.สมมาตย์   มั่งไธสงผกก.สภ.โนนศิลา  ผู้บังคับบัญชา ภ.จว.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม โคก หนอง นา สภ.โนนศิลา จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ 1หน่วย 1เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล สภ.โนนศิลา  .อ. โนนศิลา   สวนเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการ 1หน่วย 1เศรษฐกิจพอเพียง โคกหนองนาโมเดล สภ.โนนศิลา  .อ. โนนศิลา  จ.ขอนแก่น  พื้นที่ 1ไร่ เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหาร วัตถุดิบไว้อุปโภคบริโภคลดภาระค่าใช้จ่ายของกำลังพลในหน่วย  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  กำลังพลตำรวจจิตอา สภ.โนนศิลา จำนวนรวม  85 นาย ,วิทยากร ศิษย์มาบเอื้อง)592/620) ของ อาจารย์วิวัฒน์    ศัลยกำธร  จาก  อบต.หนองแวงโสกพระ,และ สภ.พล เป็นวิทยากร  ครูพาทำ รวมจำนวน 10 ค ข้าราชการตำรวจ สภ.โนนศิลา  จำนวน 85 นาย

พ.ต.อ.สมมาตย์    มั่งไธสง  ผกก.สภ.โนนศิลา  กล่าว ขอบคุณ ครูพาทำ  ศิษย์มาบเอื้อง (592/620)ของ อาจารย์  .วิวัฒน์  ศัลยกำจร(อาจารย์ยักษ์)จาก  อบต.หนองแวงโสกพระ และสภ.พล เป็นวิทยากร  และกำลังพลตำรวจจิตอาสา สภ.โนนศิลา    ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โครงการ 1หน่วย 1 โรงพัก 1เศรษฐกิจพอเพียง  และโครงการโคกหนองนาโมเดล  จัดอบรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง,โคกหนองนา ,,ทำคลองใส่ไก่,ปลูกพืชผักสวนครัว,

ธนากร โกศลเมธี รายงาน

Related posts