สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3  การอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติ กฎหมาย กฎ ระเบียบที่ปรับปรุงเปลี่ยนไปตามห้วงเวลาและเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่าย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในระดับจังหวัด รุ่นที่ 3  การอบรมให้ความรู้แก่ภาคีเครือข่ายป…

Read More

ชุมพร – พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเสมอ แสงอรุณ ท.ช. , ท.ม. ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์

ชุมพร – พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเสมอ แสงอรุณ ท.ช. , ท.ม. ข้าราชการบำนาญสังกัดกระทรวง…

Read More

ภูเก็ต-สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต ผนึกกำลังกับผู้ประกอบการ ต้านผู้ประกอบการรถ 30 ภายนอก ขอโอกาสให้รถในภูเก็ตได้หากินก่อน หลังจอดยาว กว่า 3 ปี หลังเจอสถานการณ์ โควิด 19

ภูเก็ต-สมาคมผู้ประกอบการรถ 30 ภูเก็ต ผนึกกำลังกับผู้ประกอบการ ต้านผู้ประกอบการรถ 30 ภายนอก…

Read More

ชุมพร – ชาวเมียนมาร์ลอบเปิดร้านขายของชำ กอ.รมน.ชุมพร จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย

ชุมพร – ชาวเมียนมาร์ลอบเปิดร้านขายของชำ กอ.รมน.ชุมพร จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย วันที่…

Read More

ชุมพร –  สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ บ้านพักคนงาน บริษัท นีโอเทค พลายวู๊ด

ชุมพร –  สนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว ณ บ้านพักคนงาน บริษัท นีโอ…

Read More