เชียงราย- สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็กพิการตำบลวาวี จังหวัดเชียงราย

เชียงราย- สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชมรมเครือข่ายมหามิตรพัฒนาเด็…

Read More

สงขลา –   คุณแม่เขียม โภชนกิจ มอบทุนการศึษาให้กับนักเรียนในวาระครบ 87 ปี 69 ทุน รวม138,000 บาท

สงขลา –   คุณแม่เขียม โภชนกิจ มอบทุนการศึษาให้กับนักเรียนในวาระครบ 87 ปี 69 ทุน รวม1…

Read More

นราธิวาส-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ให้มีความภูมิใจในการเป็นทหารอย่างภาคภูมิ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กำชับดูแลทหารใหม่อย่างใก…

Read More

นราธิวาส-องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูร่วมชาวบ้านตาเซะใต้ จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ นำความสามัคคี สู่สันติสุข ให้ชุมชน ครั้งที่ 2

นราธิวาส-องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรูร่วมชาวบ้านตาเซะใต้ จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ นำความสามัคคี…

Read More