ฉะเชิงเทรา-ป.ป.ส.ยึดล๊อตใหญ่เคตามีนหมื่นตัน ส่งขายต่างประเทศ มูลค่าสามหมื่นล้าน (ชมคลิป)

รัฐมนตรียุติธรรมแถลงผลการจับกุมยาเคตามีนจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์11.5ตันมูลค่ากว่าสามห…

Read More

รมช.นิพนธ์ เน้นย้ำการแก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมการท่องเที่ยว

รมช.นิพนธ์ เน้นย้ำการแก้ปัญหาความยากจน และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการมอบนโยบาย การประชุมพิ…

Read More

ประธานฑูตอารยสถาปัตย์ กทม รหัสประจำตัว FD 1005 นาย ปิยะบุตร เทียนคำศรี เข้าร่วมงาน พิธีเปิดงานโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภูมิทัศน์คลองช่องนนทรีและบริเวณโดยรอบ

ประธานฑูตอารยสถาปัตย์ กทม รหัสประจำตัว FD 1005 นาย ปิยะบุตร เทียนคำศรี เข้าร่วมงาน พิธีเปิ…

Read More

นิพนธ์ ร่วมถกวง “กระจายอำนาจกับสังคมไทยในอนาคต” เชื่อมั่น ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เข้มแข็งและพัฒนา

นิพนธ์ ร่วมถกวง “กระจายอำนาจกับสังคมไทยในอนาคต” เชื่อมั่น ถ้าท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศไทยก็เ…

Read More