รมช.แรงงาน ชวนสถานประกอบกิจการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์รองรับวิถีใหม่ ฟรี มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรสู่การปฏิบัติจริง

รมช.แรงงาน ชวนสถานประกอบกิจการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านระบบออนไลน์รอง…

Read More

ชุมพร – บอกบุญสร้างสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย ณ ที่กรมแพทย์ทหารเรือโดยกรมแพทย์ทหารเรือ

ชุมพร – บอกบุญ​สร้างสถานพยาบาล​แพทย์​แผนไทย ณ ที่กรมแพทย์ทหารเรือโดยกรมแพทย์ทหารเรือ…

Read More