เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ขับเคลื่อนแล้ว นักลงทุนต่างชาติสนใจร่วมทุนหลายชาติ เน้น อุตสาหกรรม”สะอาด” เป็นหลัก เข้าของโครงการยัน รับผู้ทำได้เป็น แสนคน

เมืองต้นแบบที่ 4 จะนะ ขับเคลื่อนแล้ว นักลงทุนต่างชาติสนใจร่วมทุนหลายชาติ เน้น อุตสาหกรรม”ส…

Read More

สุโขทัย-เค้กอร่อยโชว์ลายจากสังคโลกสู่งานต่อยอดศิลป์คงไว้คำว่าสังคโลกสุโขทัย 

สุโขทัย-เค้กอร่อยโชว์ลายจากสังคโลกสู่งานต่อยอดศิลป์คงไว้คำว่าสังคโลกสุโขทัย ที่มาของคำว่า …

Read More

นักวิจัย ม.สงขลานครินทร์ ค้นพบ แมลงสาบทะเล สกุลไซโรลานา ชนิดใหม่ 2 ชนิด

นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบไอโซพอดทะเล (marine isopod) หรือแมลงสาบทะเลชนิดใหม่…

Read More

“เฉลิมชัย”เร่งดันไทยฮับฮาลาลโลกเห็นชอบพิมพ์เขียว 2570 เดินหน้า “1 วิสัยทัศน์ 5 แนวทาง”บุกตลาด2พันล้านคน ดึง”สคช.”ยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพฮาลาล จับมือ”ศอบต.” ขับเคลื่อน3โครงการอุตสาหกรรมฮาลาลภาคใต้พร้อมขยายบทบาทไทยในเวทีโลกผนึกองค์การความร่วมมือกลุ่มประเทศอิสลาม(OIC)จัดงาน ฮาลาลนานาชาติเดือนมิถุนายน

“เฉลิมชัย”เร่งดันไทยฮับฮาลาลโลกเห็นชอบพิมพ์เขียว 2570 เดินหน้า “1 วิสัยทัศน์ 5 แนวทาง”บุกต…

Read More