ชุมพร  – ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณเนิน 491

ชุมพร  – ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา บริเวณเนิน 491 วันที่ 27 เมษ…

Read More

ขอนแก่น – ร.8 ร่วมงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ขอนแก่น – ร.8 ร่วมงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 ภายใต้…

Read More

ชุมพร – ระดมรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลต่างๆขาดแคลนเลือดเข้าขั้นวิกฤต

ชุมพร – ระดมรับบริจาคเลือด โรงพยาบาลต่างๆขาดแคลนเลือดเข้าขั้นวิกฤต วันที่ 27 เมษายน …

Read More