ชุมพร – วัดถ้ำพรุตะเคียน ร่วมกับ สมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร มอบชุด PE ,หน้ากากผ้าและแอลกอฮอล์ สเปรย์ให้บุคคลากรด่านหน้า มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์

ชุมพร – วัดถ้ำพรุตะเคียน ร่วมกับ สมาคมสื่อภูมิภาคจังหวัดชุมพร มอบชุด PE ,หน้ากากผ้าแ…

Read More

ตำรวจเมืองชาละวัน“หมวดนัยรถตู้”หลวงพ่อเพชรให้โชคลาภถูกหวยรางวัลที่ 1 รวย 30 ล้าน (ชมคลิป)

ตำรวจเมืองชาละวัน“หมวดนัยรถตู้”หลวงพ่อเพชรให้โชคลาภถูกหวยรางวัลที่ 1 รวย 30 ล้าน วันที่ 16…

Read More

ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน”

ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน”   วันที่ 17…

Read More

รพ.เบตงฉีดวัคซีนถึงหมู่บ้านพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมที่กม.29 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง

รพ.เบตงฉีดวัคซีนถึงหมู่บ้านพี่น้องไทยพุทธไทยมุสลิมที่กม.29 โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง วันที่ …

Read More

คณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ร่วมกันบริจาคเงิน อุปกรณ์ สิ่งของ อาหาร ให้กับ ( พก.)

คณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 21,23 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสว…

Read More