ชุมพร –  เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้าน  ชุมชนชุมพร อยู่ดีมีสุข ให้สามารถเป็นต้นแบบได้

ชุมพร –  เร่งขับเคลื่อนหมู่บ้าน  ชุมชนชุมพร อยู่ดีมีสุข ให้สามารถเป็นต้นแบบได้ เมื่อ…

Read More

ชุมพร – ร่วมมือทุกหน่วยงานลงพื้นที่รับปากประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าแน่นอนก่อนปีใหม่2565  แก้ไขชาวบ้าน อ.หลังสวนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้นานกว่า50 ปี  ร่วม 200 ครัวเรือน

ชุมพร – ร่วมมือทุกหน่วยงานลงพื้นที่รับปากประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าแน่นอนก่อนปีใหม่2565  แก้…

Read More