ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร

ชุมพร – เทศบาลเมืองชุมพร ฉีดวัคซีน(ซิโนฟาร์ม)ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพร กำหน…

Read More

ชุมพร – แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกัน และแก้ไขภัยพิบัติจังหวัดชุมพร

ชุมพร – แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกัน และแก้ไขภัย…

Read More

ชุมพร –   ชู  ‘Sand Dune’ หรือเนินทรายงามแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หนึ่งเดียวของเมืองไทย

ชุมพร –   ชู  ‘Sand Dune’ หรือเนินทรายงามแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่หนึ่งเดี…

Read More