ชุมพร – จัดพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อเป็นสื่อความรู้ให้คนได้อยู่ร่วมกันกับช้างได้อย่างสมดุล

ชุมพร – จัดพิธีรับพระราชทานหนังสือ “เรื่องเล่าชาวคชานุรักษ์” เพื่อเป็นสื…

Read More

ชุมพร –  แจกโชครางวัลที่1  รับรถจักรยานยนต์   โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพร 

ชุมพร –  แจกโชครางวัลที่1  รับรถจักรยานยนต์   โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกัน…

Read More