ทหารบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร  “น้ำท่วมชุมพร อีกระลอก”

ทหารบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพร  “น้ำท่วมชุมพร อีกระลอก” วันที…

Read More

รัฐมนตรีเกษตรห่วงเพชรบุรีสั่งชลประทานเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันล่าสุด

รัฐมนตรีเกษตรห่วงเพชรบุรีสั่งชลประทานเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ…

Read More

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ “คนพิการ”

วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร- แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้ “คนพิก…

Read More