ภูเก็ต – มูลนิธิฟรีแลนด์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มคนไข้ติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง จำนวน 1000 ชุด

ภูเก็ต – มูลนิธิฟรีแลนด์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ กลุ่มคนไข้ติดเตียง และกลุ่มเปร…

Read More

ชุมพร – ผบช.ภ.8 ลงพื้นที่ จ.ชุมพรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 65

ชุมพร – ผบช.ภ.8 ลงพื้นที่ จ.ชุมพรให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลส่งท…

Read More

“คณะทำงานฟรุ้ทบอร์ด”ประเมินนโยบายซีโร่โควิด(Zero Covid-19)กระทบส่งออกผลไม้ไทยไปจีนถึงขั้นวิกฤติ เสนอยกระดับปัญหาเป็นวาระแห่งชาติ

“อลงกรณ์”วาง“ 3 กลยุทธ์ 7 มาตรการ”รับมือฤดูผลิตผลไม้ล่วงหน้าพร้อมจับมือลาวเร่งเปิดบริการขน…

Read More

รองผู้ว่ากทม. ผนึกกำลัง กรม พก.เยี่ยมคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง (ชมคลิป)

รองผู้ว่ากทม. ผนึกกำลัง กรม พก.เยี่ยมคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง และกลุ่มเปราะบาง วันที่ 29 ธั…

Read More

ชุมพร – เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๕ จังหวัดชุมพร

  ชุมพร – เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลป…

Read More

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัยฯ) ประทานอนุญาติให้หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้ากราบนมัสการฯ

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัยฯ) ประทานอนุญาติให้หัวหน้าคณะทำงานประจำสำนักเลขาธิการน…

Read More

โพล มธ. “เฉลิมชัย ศรีอ่อน”และ”กระทรวงเกษตรฯ.” ขึ้นแท่นรัฐมนตรีและกระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบมากที่สุดปี 2564

โพล มธ. “เฉลิมชัย ศรีอ่อน”และ”กระทรวงเกษตรฯ.” ขึ้นแท่นรัฐมนตรีและกระทรวงที่ประชาชนชื่นชอบม…

Read More