ชุมพร –   จัดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” เพื่อให้เป็นแหล่ง

ชุมพร –   จัดงาน “รักษ์ชุมพร เที่ยวชุมพร ณ จุดชมจันทร์ @ เนินทรายงาม” เพ…

Read More

จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก”อลงกรณ์ พลบุตร”เป็น“คนดีศรีเมืองเพชร”

จังหวัดเพชรบุรี คัดเลือก”อลงกรณ์ พลบุตร”เป็น“คนดีศรีเมืองเพชร” ด้านบริหารรัฐกิจ ผู้ทุ่มเท …

Read More

# แม่ฮ่องสอน # หลวงพ่อพบโชค เกจิอาจารย์แห่งวัดห้วยปลากั้ง วางศิลาฤกษ์พระธาตุบุญทวีศรีเมืองปอน

# แม่ฮ่องสอน # หลวงพ่อพบโชค เกจิอาจารย์แห่งวัดห้วยปลากั้ง วางศิลาฤกษ์พระธาตุบุญทวีศรีเมือง…

Read More

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพรจัดโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชนจังหวัดชุมพร

ชุมพร – พ่อเมืองชุมพรจัดโครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูกเพื่อประชาชนจังหวัดชุมพร วันที่ 2…

Read More