‘อลงกรณ์’ หนุนประมงพื้นบ้านเพชรบุรีพัฒนาท่าเทียบเรือ ตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่ม

‘อลงกรณ์’ หนุนประมงพื้นบ้านเพชรบุรีพัฒนาท่าเทียบเรือ ตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น รวมกลุ่ม…

Read More

ชุมพร – STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน

ชุมพร – STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจัดกิจกรรม การเชื่อมโยงเครือข่ายเยาวชน วันเสาร์…

Read More