“พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28)”

“พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28)”   วันศุกร์ที่…

Read More

ชุมพร – บุกจับกุมสถานีบริการน้ำมันไม่ได้รับอนุญาต (ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1) เป็นความผิดตาม พ.ร.ก.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 มาตรา 7,62

ชุมพร – บุกจับกุมสถานีบริการน้ำมันไม่ได้รับอนุญาต (ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1) เป…

Read More

ชุมพร – หาแนวทางที่เหมาะสมการดำเนินสร้างโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ให้แข็งแรงและสวยงาม

ชุมพร – หาแนวทางที่เหมาะสมการดำเนินสร้างโครงการเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ให…

Read More

“รัฐมนตรีเฉลิมชัย”เดินหน้าจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ยอดทะลุกว่า 70,000 คน ตั้งเป้า75,000 คน หวังสร้างรายได้ทดแทนให้เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง

“รัฐมนตรีเฉลิมชัย”เดินหน้าจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง ยอดทะลุกว่า 70,000 คน ตั้งเป้า75,000 คน…

Read More

จีนเปิดทุกด่าน ครบแล้ววันนี้ !!! “อลงกรณ์”เผยข่าวดีล่าสุด จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียงขนทุเรียนไทยผ่านเวียดนามแล้ววันนี้

  จีนเปิดทุกด่าน ครบแล้ววันนี้ !!! “อลงกรณ์”เผยข่าวดีล่าสุด จีนเปิดด่านรถไฟผิงเสียงขน…

Read More

ผู้บริหารฯบลูเทค ซิตี้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาคการท่องเที่ยว และการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

  ผู้บริหารฯบลูเทค ซิตี้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะบุคลากรภาคการท…

Read More

ก.แรงงาน ปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 30

ก.แรงงาน ปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ของกระทรวงแรงงาน รุ่นที่ 30   เมื่อวัน…

Read More

เกษตร-พาณิชย์ จับมือแม็คโคร ขนผลไม้คุณภาพส่งออกนานาชนิดจากสวนเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค เล็งเพิ่มเป้าตลาดในประเทศโต 40% แก้วิกฤต COVID-19 ในตลาดจีน

  เกษตร-พาณิชย์ จับมือแม็คโคร ขนผลไม้คุณภาพส่งออกนานาชนิดจากสวนเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค…

Read More