สมุทรสงคราม-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วง)ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด

สมุทรสงคราม-ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วง)ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัด เมื…

Read More

เกษตรฯทำไวทำจริงตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 2,600 องค์กร ใน 50 จังหวัด

เกษตรฯทำไวทำจริงตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว 2,600 องค์กร ใน 50 จังหวัด พร้อมพัฒนาหมู่…

Read More