“พาณิชย์”ชงแก้อาหารสัตว์แพง เว้นมาตรการ 3 ต่อ 1 เปิดนำเข้าข้าวโพด 6 แสนตัน

“จุรินทร์”เป็นประธานการประชุม นบขพ. และคณะกรรมการนโยบายอาหาร มีมติผ่อนปรนมาตรการ 3 ต่อ 1 เ…

Read More

ชุมพร – กรมชลประทานเข้าดำเนินการในพื้นที่ขุนกระทิงเพื่อก่อสร้างคลองผันน้ำพร้อมอาคารประกอบการ

ชุมพร – กรมชลประทานเข้าดำเนินการในพื้นที่ขุนกระทิงเพื่อก่อสร้างคลองผันน้ำพร้อมอาคารป…

Read More