“อลงกรณ์”หารือญี่ปุ่นขยายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

“อลงกรณ์”หารือญี่ปุ่นขยายความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 2565 น…

Read More

ชุมพร – ประชุมการแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองหัววัง – พนังตัก

ชุมพร – ประชุมการแก้ไขปัญหาและไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อ…

Read More

“เครือข่ายภาคประชาชนกองทัพบกกับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่”

“เครือข่ายภาคประชาชนกองทัพบกกับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่” &…

Read More