ชุมพร  –  จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ  และมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ

ชุมพร  –  จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ  และมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่…

Read More

ชุมพร – จัดเวทีผนึกพลังร่วม (Kick Off) ต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ประชาสังคม ภายใต้โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

ชุมพร –  จัดเวทีผนึกพลังร่วม (Kick Off) ต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงานภาคี ภาครัฐ ป…

Read More