ชุมพร –  วัดสุนทรธรรมาราม (วัดถ้ำนาชะอัง)  จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ  และมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ

ชุมพร –  วัดสุนทรธรรมาราม (วัดถ้ำนาชะอัง)  จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ  และมอบคั…

Read More

รมว.เกษตรฯ เปิดงานใหญ่ ตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม

รมว.เกษตรฯ เปิดงานใหญ่ ตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม วันที…

Read More