ชุมพร – วัดพรุตะเคียน ชุมพร   จัดพิธี แสดงพระธรรมพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อภินนมัตถจรกถา เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ชุมพร – วัดพรุตะเคียน ชุมพร   จัดพิธี แสดงพระธรรมพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน อภิ…

Read More