ชุมพร – จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕

ชุมพร – จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๕ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖…

Read More

ก.แรงงาน จัดกิจกรรม“จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้ หลายคนรับ รู้รักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน”

ก.แรงงาน จัดกิจกรรม“จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้ หลายคนรับ รู้รักสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิ…

Read More