“อลงกรณ์”เผย”กรมชลประทาน”เร่งช่วยกรุงเทพมหานคร ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 220 เครื่องสูบน้ำลงแม่น้ำ”เจ้าพระยา-บางปะกง-นครนายก”และอ่าวไทย

“อลงกรณ์”เผย”กรมชลประทาน”เร่งช่วยกรุงเทพมหานคร ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 220 เครื่องสูบน้ำ…

Read More