ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทคร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดีเด่น เพื่อรับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 กับ สมาคมคนของแผ่นดิน

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทคร่วมเป็นกรรมการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา ที่มีคุณสมบัติดี…

Read More

สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากฯ และ เซ็นทรัล มอบโล่รางวัลเกียรติยศ “คนดีจิตอาสา” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

สมาคมนักข่าวอาชญากรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานสลากฯ และ เซ็นทรัล มอบโล่รางวัลเกียรติย…

Read More

” สมหมาย ” ร่วมกล่าวบรรยายในการประชุมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

” สมหมาย ” ร่วมกล่าวบรรยายในการประชุมของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย วันที…

Read More

ชาวบ้านตอบรับโครงการฝึกอาชีพ หลังตกงานมานาน คาดเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

ชาวบ้านตอบรับโครงการฝึกอาชีพ หลังตกงานมานาน คาดเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว เมื่อ…

Read More

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.นำทีมประมงจังหวัดร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเลอำเภอบ้านแหลมยืนยันจะเร่งแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนโดยเร็วที่สุด

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ.นำทีมประมงจังหวัดร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยทะเลอำเภอบ้า…

Read More