‘ปลัดแรงงาน’ลงพื้นที่นครสวรรค์ กำชับเจ้าหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือกับจังหวัด ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

‘ปลัดแรงงาน’ลงพื้นที่นครสวรรค์ กำชับเจ้าหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือกับจังหวัด ช่วยเหลือผู้ป…

Read More

นักเรียนเฮ !! ดีใจที่ได้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า ไทยสมายล์บัส สาย 4-34 วงกลมเคหะธนบุรี -พระประแดง

นักเรียนเฮ !! ดีใจที่ได้ใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะพลังงานไฟฟ้า ไทยสมายล์บัส สาย 4-34 วงกลมเ…

Read More

กระทรวงเกษตรฯ. ผนึกจังหวัดเพชรบุรีเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาลิงแสมพระนครคีรีเป็นตัวอย่างต้นแบบ

“อลงกรณ์”นำทีมกรมปศุสัตว์สำรวจเขาวังและเกาะลิงแก่งกระจานพร้อมดึงมูลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าร่วมท…

Read More