“อลงกรณ์”คิกออฟงาน“ประเพณีแรกนาเกลือ”ครั้งแรกของประเทศส่งเสริมวัฒนธรรมซอฟท์เพาเวอร์ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้แผนพัฒนาเกลือทะเลไทย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนา…

Read More

ชุมพร – รมช.มนัญญา  ชูทุเรียนไทยดีที่สุดในโลก นำกรมวิชาการเกษตรผนึกกำลังผู้ประกอบการส่งออก ดันทุเรียนไทยขึ้นชั้นผลไม้พรีเมี่ยมระดับโลก

ชุมพร – รมช.มนัญญา  ชูทุเรียนไทยดีที่สุดในโลก นำกรมวิชาการเกษตรผนึกกำลังผู้ประกอบการ…

Read More

ชุมพร – หาจนเจอ!เมียนมาร์พลัดตกเรือประมงจมน้ำหาย 2 วันพบเป็นศพลอยติดเขื่อนกันอ่าวปากน้ำ

ชุมพร – หาจนเจอ!เมียนมาร์พลัดตกเรือประมงจมน้ำหาย 2 วันพบเป็นศพลอยติดเขื่อนกันอ่าวปาก…

Read More